Konferencja patentowa
 Organizatorzy
  ISOC Polska
  RWO
  FFII
  FFII Polska

Podsumowanie konferencji w dziale dla prasy

Więcej na temat patentów na oprogramowanie można znaleźć na polskiej stronie poświęconej tej tematyce.10 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zorganizowana przez Internet Society Poland oraz Foundation for a Free Information Infrastructure konferencja pod hasłem "Patenty na oprogramowanie w Europie - czy są potrzebne?". Tematem konferencji była propozycja dyrektywy europejskiej, która będzie omawiana na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej planowanym na dni 17-18 maja. W pierwotnym kształcie dyrektywa zezwalała na wydawanie patentów na oprogramowanie, czemu sprzeciwił się Parlament Europejski głosując przeciw jej przyjęciu w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Richard Stallman (twórca projektu GNU), przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz europejskich organizacji pozarządowych, a także polskich firm informatycznych.

Plan konferencji można znaleźć na stronie z agendą. Wkrótce pojawią się nagrania audio oraz zdjęcia.